martes, 26 de febrero de 2013

L'FP SERÀ FONAMENTAL PER SORTIR DE LA CRISI


Entrevista al DIARI ARA.
Ricard Coma ho té molt clar: “El 2020 la meitat dels llocs de treball que oferirà Europa seran per a un perfil de FP”. L’Ajuntament de Barcelona va crear l’any 1994 el Consell de la Formació Professional de Barcelona (pioner al país), l’any 1999 l’associació Xarxa FP i l’any 2006 la Fundació BCN Formació Professional, de la qual Ricard Coma és gerent des de fa un parell d’anys.
Com està tan segur que estudiar FP és garantia d’èxit? 
Actualment tot i les taxes d’atur elevades costa trobar persones formades en certs àmbits. Segons l’Observatori del Treball del desembre del 2010 només un 5% dels aturats tenen estudis de FP superior. Un graduat de FP esquiva millor l’atur i la crisi.
Això ho saben els estudiants i les seves famílies?
Hi ha molt desconeixement respecte a la FP. Aquesta és una de les missions de la Fundació: canviar la imatge tradicional de la FP i potenciar-la per disposar d’un jovent ben format i atreure empreses i inversions a la nostra ciutat.
Quines són les altres tasques principals de la Fundació? 
Volem ser els intermediaris entre el món de les empreses i el món dels estudiants. Per això comptem amb un espai, l’Observatori, que fa una relació de les necessitats dels sectors econòmics per ajudar a adequar i planificar les titulacions. La FP té molt difícil avançar-se a l’evolució econòmica però pot retallar distàncies. Per exemple, s’ha detectat la importància dels estudis relacionats amb la física i la química. Per això oferim titulacions de tècnic superior en química ambiental, industrial, en laboratori d’anàlisi i de control de qualitat, en fabricació de productes farmacèutics i afins, etc.
Com es concreta a la pràctica la relació entre la formació i les empreses?
Aleshores entra en joc l’altra branca de la Fundació, que s’ocupa de situar els graduats en empreses mitjançant estades qualitatives, però també desenvolupant estratègies per aproximar centres i estudiants als espais econòmics. Per això és molt important el suport dels òrgans municipals, els que coneixen millor la realitat laboral de la ciutat i les seves necessitats.
Algun acord amb empreses? Hi ha el projecte Mecaseat, un conveni de col·laboració amb l’empresa Seat que té com a objectiu promoure la figura del mecànic actual i difondre i millorar la seva imatge. És la mateixa professió totalment renovada. El sector evoluciona i afronta nous reptes: el cotxe elèctric, la indústria aeronàutica, la instrumentació mèdica, etc.
Són els treballadors qualificats els que tenen capacitat per participar en la transformació d’un sector.
Correcte.  I segons el primer Anuari de la Formació Professional a Barcelona 2010: Mercat de Treball i Formació Professional, un 55% de la matrícula de FP està vinculada a activitats qualificades d’alt valor afegit.
Les empreses estan, doncs, preparades per acollir els que s’han format en la FP? Vivim una sobrequalificació general i de vegades les empreses també s’equivoquen. Si contractes una persona amb excés de formació per a un determinat lloc de treball el nivell de rotació d’aquell lloc serà molt alt perquè l’empleat aspirarà a una posició d’acord amb la seva qualificació. Les companyies s’estan adonant que no és rendible a mitjà termini contractar una persona sobrequalificada.
L’augment de l’atur s’ha traduït en un increment de les matriculacions i les proves d’accés?
Del curs 2006-2007 (precrisi) al 2009-2010 la FP a Barcelona ha crescut un 19% a un ritme aproximat d’un miler d’estudiants per curs. Això vol dir que l’increment és constant i per tant jo crec que correspon a les tasques de renovació de la formació professional.

Expliqui una mesura d’aquesta renovació.
Val la pena destacar l’associació Xarxa FP per la mobilitat, una aposta de l’Ajuntament que agrupa 21 ciutats europees on els estudiants de grau superior poden fer una estada de dos mesos en una empresa estrangera. Aquest curs Barcelona envia fora 75 joves.